Óvodánkról

Nyitva tartás

A nevelési év: szeptember 01.-től augusztus 31.-éig tart

Napi nyitva tartás: reggel 06:00-tól este 18:00-ig

A reggeli és délutáni ügyelet: 06:00-7:00-ig és 17:00-18:00-ig a soron következő csoport óvodapedagógusa - aktuális tájékoztatás szerint

Munkatársaink

Kiss Barbara

óvodavezető


Szima Györgyné

gyógypedagógus és vezető helyettes

Nyíriné Tóth Mária

óvodatitkár

Balogh Judit Éva,
Bordásné Farkas Éva

tálalós dajka

Szabó János

udvaros

Óvodánk jellemzői

Óvodánk Debrecen egyik legnagyobb lakótelepének, a Tócóskertnek a szomszédságában, a Vargakertben 1979-ben épült. Emeletes épület, tornateremmel rendelkezik. A gazdagon felszerelt csoportszobák berendezése az óvoda funkciójának jól megfelel. Udvarunk csendes, ligetes park, árnyat adó fákkal, korszerű fa játékokkal. Csoportszobáink barátságos, családias hangulatot árasztanak.

A gyermekek egészségmegőrzéséhez járul hozzá a „Sószobánk”. Az egyéni fejlesztések és a logopédiai foglalkozások színtere, pedig a jól felszerelt „Napocskás” fejlesztő szoba.

Óvodánkban „a Közép Utcai Óvodáért Alapítvány” működik – amelyen keresztül a szülők anyagilag is támogatják intézményünket.

Intézményünk nyolc csoportos óvoda.


A Helyi Nevelési Programunkban – a Lépésről–Lépésre programot adaptáltuk, s alakítottuk át a saját viszonyainkra – a 3-7 éves korú gyermekek személyiségének fejlesztését, fejlődésük támogatását vállaltuk fel, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. A gyermekekhez, mint egyedi, mással nem helyettesíthető individumokhoz, szociális lényekhez, az életkori sajátosságok és az egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. A feltételrendszer, a tevékenységek tudatos befolyásolásával segítjük a személyiség kibontakozását, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére. udvar


Tevékenységorientált óvodai nevelésünk alapfeladatának tekinti a gyermek középpontba helyezését, az óvoda nevelési funkciójának kiteljesedését.


Óvodánkban sokszínű, változatos élményt nyújtó tevékeny és nyitott óvodai együttlétet biztosítunk gyermekeink számára, ahol a játék alaptevékenység, a világ megismerésének leggazdagabb formája, amelyben az értelem, az érzelem, az élmény együtt motiválják a gyermeket a kitartó tevékenységre, biztosítva ezzel fejlődését.


Nagyon sok élményt biztosítunk gyermekeink számára. Például kirándulunk, minden évszakban a Nagyerdőre. Ősszel ott tartjuk a „Nagyerdő napját”, megcsodáljuk a színes erdőt, s egy akadályversenyt rendezünk a gyerekeknek. Télen hempergünk a hóban, és megtartjuk a „Madarak karácsonyát”. Tavasszal a „Madarak és fák napján” újra barangolunk az erdőben. „Az állatok világnapján” az állatkertbe látogatunk el minden évben. Télen, ha az időjárás engedi lovas szánkóval járjuk be a fancsikai erdőt. Gyakori vendégei vagyunk a józsai ökoiskolának is, ahol egy állatpark fogad bennünket. Itt lehetőség nyílik az állatok megismerésére, simogatására, etetésére, s lovaglásra is. Megfigyelhetik a tehénfejést is a gyerekek, megkóstolhatják a tejet, a sajtot. Bekukkanthatnak a gyógynövényes kertbe, morzsolhatják a szárított gyógynövényeket, melyekből illatpárnát készíthetnek. Megismerkedhetnek a gyertyamártogatás fortélyával, a kürtős kalács sütésével is. Elmegyünk a piacra, az almáskertbe, a pékségbe. Bemutatót tart nekünk a Tűzoltóság, színházbérletünk van a Vojtina bábszínházba, rendszeresen járunk a gyermekkönyvtárba és a Lovardába a gyerekműsorokra.


Programunkban a játékos tanulás és munka szervezeti keretein belül valósítjuk meg a verbális, motoros, szociális és szenzoros tanulás egységét. A játékban és a játékos tevékenységekben olyan kommunikációs helyzeteket teremtünk, amelyben megvalósul a cselekvés, a beszéd és a gondolkodás összhangja. A tevékenység szemléletessé teszi a feladatot, integrálja a világról szerzett ismereteket, megkívánja az alkalmazóképes tudást, lehetőséget kínál az ismétlésre, gyakorlásra, próbálgatásra, felfedezésre. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer.


A felfedezést, a kísérletezést megengedő tanulási folyamatban az óvodapedagógus irányítása arra ösztönzi a gyerekeket, hogy a már meglévő ismereteik, megfigyeléseik, tapasztalataik felszínre kerüljenek. Például: hogyan lesz a magból növény, miért kell locsolni, miért fontos a napfény, vagy miért olvad el a hó az úttesten, ha végig megy a sószóró autó, miért olvad el a hó a szobában, miért mondja az óvónéni, hogy a hó piszkos és ne vegye senki a szájába. Mindezt megtapasztalhatják, felfedezhetik a gyerekek, amikor kérdéseikre válaszként bevisszük a havat a csoportszobába, s látják, hogy a hó elolvad a melegben és víz lesz belőle, s az bizony nem tiszta, vagy amikor maguk ültetik el a kis magot, s azt gondozzák, vagy ha elhanyagolják a gondozását, tapasztalhatják, hogy mi történik. Érdekes kísérletezés a gyerekeknek például színkeverés próbálgatása is. Ekkor egy - egy pöttyöt cseppentenek egy – egy színből a papírlapra, majd szívószállal szétfújva figyelhetik meg, hogyan lesz a kék és a sárga keverékéből zöld szín, vagy hogyan készül egy „márványos” papír, vagy hogyan keverednek a színek egy dobozban, ha egy golyóval, vagy kisebb labdával gurigáznak benne.


A személyiségfejlesztésben az önállóság, a kreativitás, a választási és döntési képesség fejlesztését valósítjuk meg, vagyis az életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését. Arra törekszünk, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudást szerezzenek.


Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált fejlesztésre, az egyéni képességek megismerésére, hogy a gyermekeket képességeik szerint fejlesszük.
Óvodapedagógusainak felkészültsége megfelel a korszerű nevelőmunka elvárásainak. Többen rendelkeznek pedagógiai szakvizsgával, s sokan vettek részt különböző továbbképzéseken is.


Dajkáink is szakképzettek. Óvodapedagógusaink és a dajkák munkája összehangolt. A dajkák a pedagógiai munka közvetlen segítői.

Csoportjaink

Maci csoport

Dr. Balla Lajosné Marika, Rusznákné Vilhelm Barbara
óvodapedagógusok

Bauer Anna
dajkanéni

Maci csoport

Mókus csoport

Farkasné Strebelovszky Katalin,
Verbói Tiborné Tünde
óvodapedagógusok

Csonka Krisztina
dajkanéni

Mókus csoport

Nyuszi csoport

Futó Irma,
Szabados Diána
óvodapedagógusok

Lisztig Mária
dajkanéni

Nyuszi csoport

Pitypang csoport

Sáska Krisztiánné Fekete Márta
óvodapedagógusok

Kertész Béláné Magdolna
dajkanéni

Méhecske csoport

Alma csoport

Bíróné Kutas Irén,
Kocsárné Rátkai Éva
óvodapedagógusok

Nagy Lajosné Julianna
dajkanéni

Alma csoport

Süni csoport

Guba Sándorné Ágnes, Máthé Boglárka
óvodapedagógusok

Császár Istvánné Marika
dajkanéni

Süni csoport

Cinege csoport

Nagy-Vollay Viktória,
Varga Hajnalka
óvodapedagógusok

Pósafalvi Attiláné Éva
dajkanéni

Csibe csoport

Manó csoport

Ferencziné Keresztesi Edina,
Keszthelyiné Lovász Anita
óvodapedagógusok

Majorné Szűcs Magdolna
dajkanéni

Cica csoport


Gyógypedagógiai asszisztensek

Varga Barbara,
Szijjártóné Bodnár Zsuzsanna
Sütő Ibolya

Helyi Nevelési Programunk koncepciói

Óvodánk dokumentumai

Sajátosságaink

 1. Individualizálás, szocializálás, differenciálás
 2. Tevékenységközpont-rendszerben biztosítjuk a feltételrendszert, a tevékenységi formák színtereit, a szabad játékot és az óvodapedagógus által felajánlott tevékenységek választási lehetőségeit. Ez a rendszer szintetizálja a szervezeti kereteket és integrálja a fejlesztés tartalmát.
 3. A családok bevonása az óvodai életbe. Aktivizáljuk a szülőket az együttműködésben. Erősítjük a szülők felelősségét, támogatjuk a családi nevelés problémáinak megoldását. Az óvodapedagógus a rendszerben mintát ad a közös játékra, a gyermekekkel való törődésre, a nevelésre.

A tevékenységközpontok rendszere

A tevékenységközpontok állandó lehetőséget adnak a sokszínű tevékenységekre, a gyermekek szükségleteinek megfelelően.

Tevékenységorientált óvodai nevelésünk alapfeladatának tekinti a gyermek középpontba helyezését, az óvoda nevelési funkciójának kiteljesedését.

A gyermekek képességeinek kibontakoztatásában meghatározó szerepe van a tevékenységeknek, magában hordozza az élet alapfolyamatát: az egész életen át tartó tanulást. A tevékenység szemléletessé teszi a feladatot, integrálja a világról szerzett ismeretet, megkívánja az alkalmazóképes tudást, lehetőséget kínál az ismétlésre, gyakorlásra, próbálgatásra, felfedezésre-nincs kudarc.

Tevékenységközpontok

 • → A családi és egyéb szerep-szituációs drámajáték központja, valamint a gyermekek saját szükségleteire szervezett munkajellegű tevékenységek színtere- sütés, salátakészítés, befőzés
 • → Építőjátékok
 • → Manipulációs, asztali, társas, konstrukciós játékok, barkácsolás
 • → Terepasztali játékok
 • → Természetismeret - a külső világ, a külső környezet tevékeny megismerése
 • → Irodalmi, ének-zenei tevékenységek mikrocsoportos mozgásfejlesztő játékok kezdeményezésének központja
 • → Művészeti tevékenységek központja- ábrázoló, kézimunka, kézműves, konstruáló tevékenységek

Integrált műveltségtartalom a felajánlott tevékenységekben

Az integrált ismeretfeldolgozás hagyományai az óvodai nevelésben, elsősorban a művészeti tevékenységekben alakultak ki (mesedramatizálás, énekes betétek, színpadi kellékek készítése). Az integrálás mozaikszerű, foglalkozási ágakra parcellázott ismeretek helyett, a tevékenységekben komplexen jelenlévő problémák különböző aspektusból való közelítését és megoldását jelenti.

A programunk feladatrendszere

 • → Egészséges életmód kialakítása
 • → Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása
 • → Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

Oldaltérkép


Korsós Szabina | A háttér képének készítője, grafika
| www.szabinakorsos.hu | info@szabinakorsos.hu